Dette er viktig å ha på plass for å kunne ta i bruk ulike muligheter for automatisering og robotisering i nettbransjen. DIGIN bygger på det tidligere prosjektet NI2020, som har fått internasjonal oppmerksomhet fra store nettselskap både i Europa og andre verdensdeler. 

UNC er et samarbeidsprosjekt mellom Lnett, Elvia og de to danske selskapene Ørsted /Radius Elnet og Eniig /N1. 

Nettbransjen har mye informasjon om ulike komponenter i strømnettet, men det har tidligere ikke vært en standard modell for hvordan slik informasjon blir kategorisert, og IT-leverandører bruker ulike modeller. Det er i ny modell satt opp rundt 1000 sett med regler som sier hvilken informasjon som skal presenteres for ulike anleggsdeler, og regler for hvordan komponenter kan kobles sammen.

Modellen omfatter både elektriske komponenter som strømbrytere, kabler og linjer, men også strukturkomponenter som master, rør, byginger og traséer. Den nye modellen er publisert på en åpen nettside slik at alle kan laste den ned og ta den i bruk.