Lnett deltar i flere prosjekter for å få testet ut og få erfaring med smart strømnett, og hva det kan gi av nyttig informasjon og kunnskap. Digitalisering og automatisering er to viktige stikkord i et smartere strømnett. 

Vi har lagt ut informasjon på websiden om de største prosjektene vi deltar i.

Skal vi få til en overgang til et smarte strømnett er det viktig med gode rammevilkår, konkurransedyktige priser på ny teknologi og statlige støtteordninger for å få til pilotprosjekter. Har du en god idè eller produkt som kan være nyttig å teste ut, så ta gjerne kontakt med oss for en prat.