Lnett deltar i flere prosjekter for å få kunnskap og erfaring om hvordan best innhente informasjon og analysere behov om framtidens strømforbruk. Vi  tester også ut og får erfaring med blant annet styring og overvåking av strømnettet, og hva det kan gi av nyttig informasjon og kunnskap. Det handler om å utnytte nettet best mulig, og effektivisere vedlikehold og feilretting. Digitalisering og automatisering er viktige stikkord for nettbransjen framover.  

Lnett bruker årlig 10-15 millioner kroner til FoU-prosjekter. Vi har lagt ut informasjon på websiden om de største prosjektene vi deltar i.

Skal vi få til en overgang til framtidens strømnett er det viktig med gode rammevilkår, konkurransedyktige priser på ny teknologi og statlige støtteordninger for å få til pilotprosjekter. Har du en god idè eller produkt som kan være nyttig å teste ut, så ta gjerne kontakt med oss for en prat.