Det blir i juni 2021 holdt kurs for at installatører som allerede har godkjenning for ut- og innkobling også skal kunne ta ned og sette opp strømmåler ved ombygging eller bytte av sikringsskap.

Alle arbeidene som det nå åpnes for selvbetjening av, meldes som forenklet melding. Det er utarbeidet nye valg/avkryssinger som blir oppdatert på forenklet melding koordinert med godkjenningene. Når vi får en melding om arbeid på måleren vil vi sjekke om måleren er av en type som skal byttes.
Dersom måleren skal byttes vil vi oppgi nødvendig informasjon som dere trenger for å bytte måleren, i Elsmart-meldingen. 

NB: Alt meldepliktig arbeid må fortsatt meldes i Elsmart.