Godkjenningen utvides i trinnvis. Det gis ikke godkjenning for enkelt områder for firma. Det betyr at faglig ansvarlig må ta alle kursene etter hvert som godkjenningsordningen utvides. Det er Lnett som godkjenner firmaene og de faglig ansvarlige. Godkjenningen er gyldig fra den dagen faglig ansvarlig mottar melding om det.

Faglig ansvarlig i det enkelte firmaet godkjenner hvem i firmaet som har lov til å utføre arbeid og betjening i Lnett sitt strømnett. Faglig ansvarlig velger om en ansatt skal godkjennes for alle godkjenningsområdene eller bare for noen av områdene.

NB: Alt meldepliktig arbeid må fortsatt meldes i Elsmart.