Kraftsystemutredning

Lnett er utredningsansvarlig for strømnettet i Sør-Rogaland. Annet hvert år blir det laget en kraftsystemutredning. Denne utredningen beskriver dagens strømnett, prognosert utvikling av strømforbruk og produksjon av energi, planlagte og mulige tiltak i strømnettet og investeringer.

Formålet med kraftsystemutredningen er å bidra til en samfunnsøkonomisk rasjonell utbygging av kraftsystemet, gjennom koordinerte og langsiktige vurderinger. Utredningen skal også bidra til å skape en felles forståelse i samfunnet for endringer i kraftsystemet. Det er ikke en bindende plan for utbygging, men vil være et dokument som brukes som underlag når Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) behandler meldinger og konsesjonssøknader i forbindelse med planlagte tiltak i strømnettet.

Hovedrapport Kraftsystemutredning 2022 (PDF, 4MB)
Presentasjon fra Kraftsystemmøtet 17. november 2022 (PDF, 11MB)
Presentasjon av Kraftsystemutredningen 23. august 2022 (PDF, 5MB)

Nettutviklingsplan for sentralnett

Statnett har ansvaret for sentralnettet (tilsvarer motorveier i strømnettet) som transporterer strøm mellom regioner i Norge. Selskapet har blant annet ansvaret for prosjektet som skal gi bedre strømforsyning til Sør-Rogaland (ny linje fra Lysebotn).
Nettutviklingsplaner for sentralnettet

Bebyggelse nær høyspentanlegg

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens strålevern har utarbeidet en informasjonsbrosjyre som retter seg mot kommuner og utbyggere vedrørende bebyggelse nær høyspentanlegg. Brosjyren inneholder oppdatert kunnskap samt vurderinger omkring bolig, skole og barnehage nær slike anlegg.
Informasjonsbrosjyre