Vi er et selskap med 350 ansatte med variert bakgrunn og kompetanse. Samfunnet er i stor endring med blant annet elektrifisering og det grønne skiftet, samt behov for større oppgradering av et aldrende strømnett.

Strøm er kritisk infrastruktur som vi alle er avhengige av. Lnett er et av selskapene i landet som har høyest oppetid. Bli med oss på laget som sikrer at vi alle har strøm i stikkontakten i Sør-Rogaland.

På websiden til konsern kan du også legge inn din CV dersom du ikke fant en stilling som passer deg. 

Ledige stillinger