Vi er et selskap med rundt 370 ansatte med variert bakgrunn og kompetanse. Samfunnet er i stor endring med blant annet elektrifisering og det grønne skiftet, samt behov for større oppgradering av et aldrende strømnett.

Strøm er kritisk infrastruktur som vi alle er avhengige av. Lnett er et av selskapene i landet som har høyest oppetid. Bli med oss på laget som sikrer at vi alle har strøm i stikkontakten i Sør-Rogaland.

På websiden til Lysekonsernet, som Lnett er en del av, kan du legge inn åpen CV dersom du ikke fant en stilling som passer deg.

LEDIGE STILLINGER