Undervisningsopplegget er tilgjengelig for alle skoler i regionen og kostnadsfritt å bruke. Hvert år oppstår det over tusen branner i Norge på grunn av feil med elektrisk anlegg og apparater eller som følge av feil bruk. Det lokale eltilsynet (DLE) har ansvar for å informere om hva den enkelte kan gjøre for å unngå at brann oppstår, og undervisningen om elsikkerhet er laget av DLE i Lnett.

Anbefalt varighet

To skoletimer

"Undervisningsopplegget er lærerikt, og variasjonen med filmsnutter og VR-briller bidrar til å skape engasjement i klassen"

Anders Fjogstad, lærer Lundehaugen ungdomsskole

 

Mer om undervisningsopplegget

Undervisningen er laget med tanke på elever i 9. trinnet, men kan benyttes på alle trinn i ungdomsskolen hvis ønskelig.

Presentasjon
Presentasjonen består av to hoveddeler, der første del handler om produksjon og distribusjon av strøm, mens den andre delen handler om elsikkerhet. Det brukes animasjoner som forenkler og bidrar til bedre forståelse, samt filmsnutter som skaper oppmerksomhet og bidrar til at budskap huskes bedre. Animasjonene og filmene startes automatisk underveis i presentasjonen.

Presentasjonen avsluttes med en quiz (kahoot). Klasser som gjennomfører undervisningen er med i trekning av premie til klassekassen.

Last ned presentasjon
(Størrelsen på presentasjonen er dessverre så stor at det gir noen varsler før nedlastning kan skje)

VR-briller
Lnett har utlånspakker med VR-briller til klasser som bruker dette undervisningsopplegget. Da kan elevene ta en virtuell elsjekk av en bolig. Hver pakke inkluderer 20 VR-briller som reserveres i vår bookingkalender. Vi sørger for at brillene kjøres ut og hentes på skolen.

Elsjekken

Vi oppfordrer også elevene til å ta "elsjekken" hjemme, der deres bruk av elektrisitet og elektriske apparater er i fokus. Alle som deltar og sender inn "elsjekken" er med i trekningen av individuell premie. Det er trekning i midten av desember og midten av mai, der elever som vinner premie kontaktes direkte.

Premie

Klasser som gjennomfører undervisningsopplegget kan være med i trekning av premie til klassen. Det trekkes ut premie en gang i året ( desember). Det er læreren som melder på klassen sin for å delta i trekningen. 

Tilbakemeldinger

Har du noen tilbakemeldinger setter vi pris på at du deler disse med oss ved å sende det på epost til oss.