Nær halvparten av alle branner i Norge skyldes elektrisk strøm. De fleste boligbranner er forårsaket av feil bruk av eller feil på elektriske apparater. Det Lokale Eltilsynet (DLE) jobber for å redusere brann, ulykker og skader forårsaket av elektrisk strøm.
Lnett har oppgaven som det lokale eltilsynet (DLE) i deler av Sør-Rogaland. 

Som huseier er du pliktig til å la eltilsynet få tilgang til det elektriske anlegget i din bolig for stikkprøvekontroll. Du betaler ingenting ekstra for dette tilsynet siden det allerede er betalt som en del av nettleien du betaler til ditt nettselskap. Under tilsynet blir det sett etter avvik som kan føre til brann, ulykke eller skade på personer.

DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet, og er underlagt Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Sjekklistene som brukes under tilsyn er utarbeidet av DSB. Hvert år gir DSB en instruks for hva DLE skal bruke ressursene sine på i kommende år.  


Når det avdekkes avvik i et elektrisk anlegg blir det først sendt ut varsel som beskriver hvilke mangler anlegget har. Dersom avvikene ikke blir utbedret, blir det gitt et vedtak med frist for utbedring.

Bekymringsmelding

Dersom du ser en installasjon du vurderer som farlig eller ikke fagmessig utført, bør du sende en bekymringsmelding til oss. Det samme gjelder hvis du har mistanke om ulovlig installasjonsarbeid som eksempelvis elektriker som utfører «svart arbeid». Bekymringsmelding sendes fortrinnsvis på e-post, men dersom du sender brev i posten er det viktig å merke brevet med Det lokale eltilsyn.

Vi ønsker at det sendes bekymringsmelding uansett hvor lite informasjon du har i saken, men det er ønskelig at en bekymringsmelding inneholder mest mulig innen følgende punkter:

  • Navn på huseier og eventuelt bruker
  • Adresse inkludert husnummer og eventuelt leilighetsnumer
  • En beskrivelse og gjerne dokumentasjon (bilder) av det som danner grunnlag for bekymringen og alvorlighetsgrad
  • Dersom du også har nummer på strømmåler i sikringsskapet (målernummer) eller bilde av denne, så ønsker vi det også. 
  • Annen relevant informasjon

SEND BEKYMRINGSMELDING