Vi jobber sammen for å utvikle oss selv, våre kollegaer og samfunnet. Samfunnet og kraftsystemet er i stor endring som følge av elektrifiseringen og digitaliseringen som pågår. Nye arbeidsplasser skapes når behovet for ren elektrisk energi øker.
 
I Lnett har vi et stort ansvar for å sikre et godt og stabilt strømnett som gjør at vi som samfunn lykkes med elektrifiseringen og det grønne skiftet. Nå investerer vi for rundt en milliard kroner i nytt strømnett for å gi økt kapasitet til nye bedrifter, utvidelser og elektrifisering. 

Hos oss spiller alle en viktig rolle, uansett om du jobber med økonomi, dokumentasjon, tilknytning av nye kunder, store utbyggingsprosjekter, på driftssentralen eller ute i felt som energimontør. Du betyr noe.

Vi tilbyr 

 • Meningsfulle arbeidsoppgaver 
  Hos oss jobber du i et selskap med det viktigste samfunnsoppdraget. Vi sikrer strøm i kontakten til eksisterende og nye kunder, og legger til rette for en elektrisk og bærekraftig framtid. Dette er viktig både for å nå klimamål og for at næringslivet kan utvikle seg og vokse. 
 • Gode fagmiljøer
  Vi er rundt 360 ansatte i Lnett som jobber sammen på tvers av fagmiljøer. Vi søker å forstå, lære mer og alltid utvikle oss faglig. Vi er stolte av å utvikle våre lærlinger og junioransatte til erfarne og kompetente seniorer. Vi slutter aldri å utvikle oss, og er en god arbeidsplass for folk som vil løfte seg faglig. Vi trives godt når vi får en real utfordring, og setter vår stolthet i å yte god service for de vi jobber for og sammen med. 
 • Muligheter for utvikling
  Vi har gitt oss selv en real utfordring, og sier at vi skal bli bransjens råeste på å utvikle kompetanse. Personlig utvikling er viktig, og derfor legger vi vekt på interne karrieremuligheter samt etter- og videreutdanning for våre ansatte. I Lnett har vi samlet kurs og mulighet for etterutdannelse i Lnett-skolen. Lysekonsernet, som vi er en del av, har også en uttalt satsing på kompetanseutvikling.  
 • Fordeler og fritid 

  De ansattes helse er viktig for oss. Ansatte tilbys gunstige treningsordninger og konsernet har et bedriftsidrettslag med et mangfold av aktiviteter der vi treffes på tvers. Vi har dessuten en god pensjons- og forsikringsordning for våre ansatte. Konsernet disponerer  bedriftshytter ved sjøen og på fjellet i Sør-Norge, og som ansatt kan du være med i trekningen om å få ta med familie og venner på hyttetur. 

 • Trivsel og fleksibilitet
  Lnett fikk i 2022 nytt kontorbygg i heltre der det er tilrettelagt for samhandling og kompetansedeling, fleksibilitet i måten å jobbe på og gode sosiale soner som innbyr til diskusjoner over en kopp kaffe.  

Våre verdier 

Våre kjerneverdier skal være med oss i alt vi gjør. Vi skal være tydelige, ansvarlige og modige lagspillere