Som energimontør-lærling kan du bidra direkte i folks hverdag med å sørge for at husene har lys og varme.

Faglige kvalifikasjoner: VG 1 elektro og VG 2 el-energi.

F
agbrevet gir muligheter for videreutdanning til både ingeniør og kraftverksoperatør.

Vanlige arbeidsoppgaver:
Søke og rette feil på kabler, linjer og andre anlegg i strømnettet 
Sette opp nye nettstasjoner og kabelskap
Legge nye strømkabler inn til anlegg og boliger

Ledige læreplasser utlyses i 1. kvartal. 

Se film med våre to av våre tidligere lærlinger.