Hvert år tar Lnett inn nye energimontørlærlinger. Våre energimontører gjør hver dag en jobb som påvirker folks hverdag gjennom å sørge for at alle våre kunder har lys og varme i sine hus og hytter. De vedlikeholder strømnettet, og de rykker ut og retter feil dersom det oppstår og kunder mister strømmen. 

Faglige kvalifikasjoner: VG 1 elektro og VG 2 el-energi.

F
agbrevet gir muligheter for videreutdanning til både ingeniør og kraftverksoperatør.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • Søke og rette feil på kabler, linjer og andre anlegg i strømnettet 
  • Sette opp nye nettstasjoner og kabelskap
  • Legge nye strømkabler inn til boliger og bedrifter


Ledige læreplasser utlyses i første kvartal hvert år.  

Se film med våre to av våre tidligere lærlinger.