Alle henvendelser om flytting eller omlegging av anlegg må meldes skriftlig til Lnett av kunde /tiltakshaver eller dens representant.

​Lnett starter ikke planlegging eller gjennomføring av arbeid før vi har mottatt skriftlig aksept for eventuelle kostnader som kunde skal betale. Det må i tillegg være praktisk mulig å gjennomføre ønsket endring, samt fungere i forhold til drift av strømnettet.

Kostnader
Kostnader i forbindelse med flytting av anlegg må som utgangspunkt dekkes av kunde (tiltakshaver). Hvor store kostnadene er varierer etter hva du ønsker gjennomført og hvilke alternative løsninger som finnes.

Skjema for flytte infrastruktur