Etter mottatt svar må du vurdere behov for gratis påvisning av kabler, Nær-ved-avtale (NVA) eller flytting av eksisterende infrastruktur. Graving nær for eksempel strømkabler kan medføre fare for liv, helse, materiell og eiendom. 

Dersom våre kabler, rør eller annet anlegg må flyttes, eller det må bygges ny infrastruktur der du skal grave, så må det meldes inn tidlig slik at det kan prosjekteres. 

Vi har en automatisert gravemelding for proffesjonelle aktører (graveentreprenører).

Skjema for gravemelding

Bestill påvisning

Gravemelding for proffbruker