1Bestilling av påvisning

Påvisning

Påvisning innbeærer at Lnett kommer ut og merker hvor traséer er i et aktuelt område. Den har en nøyaktighet på +- 1 meter, dersom ikke annen informasjon er gitt av påviser. Trenger du mer detaljert kunnskap om hvor kabel eller rør befinner seg fordi du for eksempel skal finne og koble til denne, må du oppgi prosjektnummer hos Lnett da dette vil kunne gi kostnader.

Dersom skjema sendes inn før kl. 12 er det mulig å få påvisning neste virkedag. Unntak for Strand og Hjelmeland der det kun er påvisning tirsdag og torsdag. Kvitsøy og Finnøy kan i perioder ta noe lengre tid. Gravemelding må være gyldig.
Dersom Lnett har en aktivitet her trenger vi ordre eller prosjektnummeret i Lnett.