Lnett er i henhold til Energiloven § 4-6 og Forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 8 underlagt krav om å opptre nøytralt.

Det vil si at Lnett skal:

  • Håndtere informasjon på en måte som gjør at kraftleverandører eller andre tjenesteleverandører ikke gis konkurransefortrinn
  • Informere sluttbrukere om hvilke kraftleverandører som leverer kraft i deres nettområde, men nettselskapet skal ikke anbefale kraftleverandør

Det blir utarbeidet en årlig rapport som viser hvordan Lnett overholder gjeldende krav angående nøytralitet.

Det er flere prosesser og rutiner i selskapet for å sikre nøytralitet: 
•    Ansettelsesprosess
•    Opplæring av ansatte
•    Anskaffelsesprosess
•    Utarbeidelse av nøytralitetsrapport
•    Samsvarsprosess
•    Årlig gjennomgang av nøytralitet med ledergruppen og styret
•    Informasjon til kunder på leveringsplikt
•    Avvikshåndtering