Nettselskap med over 100.000 kunder er i henhold til energiloven §4-6 og 4-7 underlagt krav om selskapsmessig og funksjonelt skille.

​Nettselskapene skal følge med på at nøytral opptreden er i samsvar med § 7-1a i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avtregningsforskriften). 

Det blir utarbeidet en årlig rapport som viser hvordan Lnett overholder gjeldende krav angående nøytralitet.