Jordfeil oppstår ved feil eller isolasjonssvikt i det elektriske anlegget eller tilknyttet utstyr. Slike feil kan utgjøre stor brann- og berøringsfare. Permanente jordfeil er som oftest forårsaket av feil på kabler, ledninger eller annen fast installasjon, for eksempel ved at en spiker /skrue treffer en ledning. Jordfeil som kommer og går oppstår som regel i tilknyttet utstyr eller elektriske apparater som er sporadisk eller kortvarig i bruk. Jordfeilen er da typisk tilstede kun når utstyret brukes. 

Eksempel på periodiske jordfeil: 
Feil i komfyr, varmtvannsbereder, lysarmatur, utebelysning, høytrykksspyler, kaffetrakter med mer. 

Dersom det oppstår jordfeil i en bolig uten jordfeilbryter, vil jordfeilen kunne bli spredt til naboer som er forsynt fra samme transformator. En jordfeil kan altså befinne seg i ditt anlegg, hos en nabo eller i vårt distribusjonsnett. 

Støt

Dersom du får støt eller merker at det kiler litt ved berøring av vasker, kraner eller elektriske apparater, kan dette skyldes jordfeil. Dette er i så fall alvorlig, og du må snarest kontakte elektriker for å få det undersøkt.  

Jordfeilbryter

En jordfeilbryter er en sikkerhetsinnretning i den elektriske installasjonen. Jordfeilbryteren skal automatisk koble ut strømmen dersom det oppstår en jordfeil i det elektriske anlegget eller i noen av de tilkoblede apparatene. Dette vil verne mennesker, husdyr og eiendom mot støt og brannfare. 

Det er viktig at alle elektriske installasjoner er dimensjonert for å kunne fungere selv med jordfeil annet sted (eksempelvis hos nabo).

Ansvar

Nettselskapet eier og har ansvar for strømnettet fram til kundens grunnmur. Den elektriske installasjonen inne i bolighus og næringsbygg er det huseier /kunde som har ansvar for at er i forskriftsmessig stand.

Dersom jordfeilbryteren din kobler seg ut, kan du forsøke å finne feil i eget anlegg, men er du i tvil så kontakt elektroinstallatør. Dersom elektriker konstaterer at feilen ikke er i ditt anlegg, så kan du eller elektriker melde feilen til oss. 

Feilsøking i eget anlegg

Lnett feilsøker

Lnett har montører som har god kompetanse og erfaring med å søke etter jordfeil. Når vi får meldinger om permanente jordfeil, blir de som regel funnet og eliminert i løpet av kort tid. Periodiske jordfeil  som kommer og går kan være utfordrende og ta tid å lokalisere. 

Når en jordfeil blir lokalisert vil installasjonens eier bli pålagt utbedring. I henhold til gjeldende lovverk er det krav til klage- og utbedringsfrist, noe som gjør at utbedringen kan ta tid. 

Ansvar for eventuelle tap eller skader som følge av jordfeil er regulert flere steder. For forbrukerkunder er forhold beskrevet i Nettleieavtalen og Forbrukerkjøpsloven. For næringskunder gjelder i hovedsak Nettleieavtalen for næringskunder. Hovedprinsippet i denne sammenheng er at jordfeil er utenfor nettselskapenes kontrollansvar, og således ikke medfører erstatningsansvar.