Størrelsen på inntaket avgjør hvordan tilknytningen skal utføres. Tilknytningen skjer enten til eksisterende strømnett, eller ved etablering av nytt nett.

Inntak mindre enn 600A
Tilknytningen skjer i nærmeste nettstasjon eller skap, og det legges kun en elektrisk forbindelse (som kan bestå av en eller flere ledninger) per eiendom/seksjon. Forbindelsen legges normalt fra matepunkt (nettstasjon eller forsyningsskap) fram til nærmeste bygningsdel på eiendom/seksjon.

Inntak over 600A
Tilknytning skjer i nærliggende nettstasjon, eller i ny nettstasjon. 

Nettbiblioteket til Lnett