Dersom utbyggingsplanen endres kan det gi behov for å endre plassering av nettstasjon. Denne endringen skal være avklart med og godkjent av Lnett.

  • Ny nettstasjon etableres enten som rom i bygg, eller som frittstående nettstasjon.
  • Nettstasjon skal etableres som rom i bygg, eventuelt i tilknytning til bygg, ved belastninger over ca. 1000 A.
  • Nettstasjon skal plasseres vegg i vegg med byggets hovedtavle. Alternativt kan det bygges en frittstående nettstasjon med byggets hovedtavle i et tilbygg på nettstasjonen.
  • Nettstasjoner skal bygges etter anvisninger fra Lnett.


Det utbetales en engangssum for rettighetene til å ha nettstasjon i bygget eller på tomten. Rettighetene tinglyses som heftelse på eiendommen. Beløp for rettighetene utbetales etter faste vedtatte satser.

Ved plassering av nettstasjon i bygg, er det mange tekniske, økonomiske og praktiske hensyn som må ivaretas. Det er viktig at eier av bygget tidlig gjør seg kjent med krav som stilles.