Lnett vil umiddelbart varsle andre relevante instanser.

Kjøretøy i berøring med høyspentlinje

 • Bli sittende i kjøretøyet til strømmen i linjen er slått av
 • Sørg for at ingen kommer i berøring med kjøretøyet
 • Må du fjerne deg fra kjøretøy pga brann, så hopp ned på bakken med bena mest mulig samlet
 • Unngå kontakt med maskin og jord samtidig
   

Ved gasslukt eller skade på gassrør

 • Stans arbeid og alle maskiner
 • Sperr av området
 • Unngå bruk av åpen ild
 • Ved brann: Evakuer området
   

Skade på kabler og rør

 • Kontakt Lnett også ved små rifter og skade i isolasjon, rør eller plastkappe