Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Konsernet følger opp Åpenhetsloven på vegne av alle selskapene i konsernet. Redegjørelse om håndtering av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan leses på konsernets nettside.

Vi ber om at eventuelle informasjonskrav registreres i skjema på www.lysekonsern.no. 

Les mer på lysekonsern.no