I et nettselskap er det behov for en bredde i fagkunnskap, erfaring og kompetanse. Vi har til enhver tid rundt 900 mindre og større prosjekter, alt fra tilknytning av en boligkunde til strømforsyning til en større produksjonsbedrift eller et veiprosjekt. I tillegg har vi egne vedlikeholdsprosjekter og større byggeprosjekter for å styrke strømnettet. I disse større prosjektene jobber ansatte sammen i team med ulik kompetanse. Her er det typisk prosjektleder, prosjektingeniør, rådgiver innen HMS, miljø og grunnerverv i tillegg til byggeleder, energimontører med flere. 

Victor Wigdahl, er byggherreombud i utbyggingsprosjekt i Ryfylke der ny 132 kV kraftlinje bygges. Han har også vært droneoperatør i mange år.