1

Gravemelding

Gravemelding trenger du når du skal grave. Når du har sendt inn en gravemelding mottar du et kart over traséer i det gitte området. Etter at du har mottatt svar på gravemelding må du vurdere informasjonen du har fått opp mot det du skal utføre og vurdere om du har behov for ytterligere bistand som for eksempel påvisning av trasé, Nær ved-avtale eller flytting av infrastruktur.

Dersom du er privatperson og skal grave selv skriv privat
(Type arbeid = Nybygg, planering etc.)
(Skriv gjerne inn en beskrivelse av graveområdet dersom arbeidet er over flere eiendommer eller større områder.)