Med stadig økende grad av elektrifisering i samfunnet og lokal produsert strøm, så gir det nye utfordringer i et strømnett som i utgangspunktet er bygget for at strømmen skal gå en vei (fra vannkraftverk til strømkunder). Ny teknologi kan hjelpe oss til å møte disse utfordringene. 

Å bygge ut strømnettet er kostbart, og derfor ønsker vi å se på alternativer som kan løse dette. Vi ser i utgangspunktet etter idéer og prosjekter som kan bidra til økt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.