Gutt med gammeldags flylue på hodet til høyre i bildet med gul himmel til venstreProsjektet har en totalramme på 100 millioner kroner, og Enova har tildelt 40 millioner kroner til demonstrasjonsprosjektet. Avinor, Risavika Havn, Forus Næringspark, Lyse og Lnett skal sammen vise hvordan behov for strøm til fly, busser og skip kan styres og fordeles for å unngå store investeringer i strømnettet. Prosjektet skal gå i perioden 2019-2024.

Målet er at prosjektet skal bidra til effektiv energibruk, optimal bruk av strømnettet, samt testing av nye forretningsmodeller og løsninger for strømproduksjon og - lading. For eksempel skal det testes ut løsninger der for eksempel batterier i biler, busser, skip og fly kan være en ressurs for fleksibilitet i strømnettet. 

Arbeidspakker
Prosjektet er delt inn i flere arbeidspakker: 

  • Lokale energiløsninger
  • Smarte styringssystemer
  • Energidistribusjon
  • Forretningsmodeller

I arbeidspakken "Energidistribusjon" blir det jobbet med blant annet ombygging av nettstasjoner slik at det kan fjernstyres og overvåkes for å ha kontroll på forbruk og produksjon (last), og kunne flytte last mellom områder i prosjektet. 

Fleksibilitet er en viktig del av demonstrasjonsprosjektet. Det skal utvikles og testes nye løsninger med bruk av lokal energiproduksjon, lagring av strøm og energiutveksling for å sikre optimal bruk av eksisterende strømnett. 

Sommeren 2019 ble det laget en rapport om fleksibilitet i framtidens strømnett hvor det er samlet informasjon fra mange ulike kilder om Energiloven, regulering, kraftmarkedet og ulike forretningsmodeller.