Cineldi skal sørge for at framtidens smarte energisystem blir bygget. 

Det er Sintef Energi som leder senteret i samarbeid med NTNU. Lnett bidrar finansielt og ved at ansatte deltar i arbeidsgrupper og delprosjekter. I tillegg blir data fra demonstrasjonsprosjekter i Lnett benyttet. 

Mål:

  • Cineldi skal bidra til å utforme fremtidens fleksible og robuste elektriske distribusjonsnett til en akseptabel kostnad
  • Cineldi skal legge til rette for fornybar kraftproduksjon, elektrifisering av transport og mer effektiv bruk av energi
  • CINELDI vil utvikle et kunnskapsgrunnlag for nettselskaper og myndigheter til å etablere gode strategier for å optimalisere nettvirksomheten. Det vil bidra til mer effektiv drift av strømnettet, reduserte kostnader til investeringer og drift samt framtidsrettet regulering av nettselskapene.

Budsjett og varighet

Programmet har et budsjett på totalt 360 millioner kroner og skal gå fra 2016 til 2024. Prosjektprogrammet er etablert med partnere fra forskning, nettselskap, teknologileverandører, medlemsorganisasjoner og myndigheter.

I tillegg til dette er det med 13 internasjonale forskningspartnere fra Europa, USA og Japan.