Hovedmålet er å opprettholde forsyningssikkerheten i fremtidens smartgrids ved å utvikle metoder for å vurdere og håndtere trusler og sårbarheter som kan oppstå i kritiske digitale styringssystemer hos nettselskapene. 

Prosjektet eies av Lnett, og skal gjennomføres i samarbeid med Glitre Nett, Elvia, Nkom, NVE og NTNU i tillegg til Sintef Energi, Sintef Digital og Proactima. 

Prosjektet er gjennomført i perioden 2019 til juni 2023.

Prosjektet er støttet av Forskningsrådet som et ENERGIX-prosjekt.

InterSecure er et prosjekt som fikk tilsagn om 4,7 millioner kroner fra Forskningsrådet.