Solcelleparken strekker seg over 10 mål og har en produksjonskapasitet på rundt 800.000 kWh. Det etableres med nødvendig infrastruktur og etter hvert batterier for utjevning av effekt, og er en del av demonstrasjonsprosjektet Elnett 21. I tillegg til Avinor, så er Stavangerregionen Havn, Forus Næringspark, Lyse og Lnett med i prosjektet. 

Del i større fornybarsatsing
I 2026 kan de første kommersielle elflyrutene være på plass på Sola. 
− Utbyggingen av et nytt, sentralisert kraftproduksjonsanlegg og nett tar fem til ti år å få helt på plass. Det er viktig for satsningen på fossilfri transport i regionen vår at vi starter arbeidet nå med å etablere kraftproduksjon der kraftbehovet er, sier Sola-ordfører Tom Henning Slethei. 

Ordføreren innviet solcelleparken sammen med statssekretær Jakob Bjelland i Samferdselsdepartementet og lufthavndirektør Anette Sigmundstad ved Stavanger lufthavn.

På Stavanger lufthavn, Sola er det store areal som kan benyttes til solkraftproduksjon. I dette første anlegget er det satt opp 1780 panel. 
- Dette er første del i en større energisatsing, og flere solcellepanel skal det bli. Avinor har hårete mål når det kommer til satsningen på fornybar energi, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad. 

- Norge er langt framme, og klar for å være en spydspiss innen elektrifisering av transportsektoren. Det er en viktig jobb som gjøres i Elnett21. Vi må utnytte den utviklingen av teknologi som skjer til å få ny industri i Norge. Dette er start på noe som kommer til å bli stort, sa statssekretær Jakob Bjelland.

Elnett21 gir viktig innsikt
Det er satt nasjonale mål om å redusere klimautslipp. Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge, og derfor er elektrifisering av båt, buss, fly og andre transportmidler viktig for å nå nasjonale mål. Demonstrasjonsprosjektet Elnett21 skal demonstrere løsninger for hvordan elektrisk transport kan løses. Det blir sett på effektiv energibruk, kortreist strømproduksjon, lading og forretningsmodeller, samt muligheter for å optimalisere bruken av strømnettet. 

- Det er kjekt å være her og se dette store solcelleanlegget. Den innsikten vi får ved å være med i Elnett21 er utrolig viktig. Vi får innsikt i hvordan produksjon av sol er gjennom året, praktiske hindre og hvordan vi ved hjelp av batteri kan flytte forbruk. For Lnett sin del, så handler det om å følge opp og se hvordan vi kan optimalisere styringen av nettet med tanke på effekt, sier styreleder i Lnett Grethe Høiland. 

FAKTA

Om solcelleanlegget:

  • Investeringssum 13 millioner kroner
  • Forventet årlig produksjon 800 MWh. 
  • Det estimeres at det kan tilsvare rundt 400 tur- og returreiser med et ni-seters elektrifisert fly mellom Stavanger-Bergen, eller drift av banelys og navigasjon på Stavanger lufthavn, Sola, i 2,5 år.

Om Elnett21:

  • Elnett21 vil vise hvordan elektriske transportløsninger for det 21. århundret kan se ut i praksis.
  • Demoprosjektet vil bidra til effektiv energibruk, testing av nye forretningsmodeller og løsninger for strømproduksjon og lading. Elnett21 skal optimalisere bruken av eksisterende nett og skape positive ringvirkninger i samfunnet.
  • Har fått 40 MNOK i støtte fra Enova som del av «Storskala demonstrasjon av fremtidens energisystem».
  • Partnere i konsortiet: Avinor, Stavangerregionen Havn og Forus Næringspark, Lnett og Lyse.