FINE er forkortelsen for Flexible Integration of Local Energy Communities into the Norwegian Electricity Distribution System. 

I tillegg til Sintef Energi, så er NTNU i Trondheim og UPC i Spania med som forskningspartnere. Andre samarbeidspartnere er Elvia, Tensio, NVE og altså Lnett. 

Prosjektet går i perioden 2020-2024. 

Mål for prosjektet: 

  • Analysere og kvantifisere tekniske og økonomiske sider ved forskjellige former for lokale energisamfunn i det norske kraftsystemet. 
  • Utforske DSO sine roller fra en tradisjonell passiv rolle til en aktiv rolle i konteksten med økende former for lokale energisamfunn og fleksibilitetsmarkeder. (DSO står for Distribution System Operator og distribusjonssystemoperatør som drifter strømnettet i de ulike regionenen)