I Sør-Rogaland er det høyspentlinjer med ulikt spenningsnivå. Det er spenningsnivået som bestemmer minste avstand fra linje til landbruksmaskin, redskap, gjødsel, vanning, sprøytemidler og lignende.

Minste avstand fra linje til landsbruksmaskiner eller gjødselsstråle, vannstråle osv er:

  • 1-33 kV = 2 meter
  • 45 -132 kV = 3 meter
  • 300 -420 kV= Sikkerhetsavstand må avklares med Statnett som drifter linjene

Illustrasjon som viser avstandskrav ved bruk av landbruksmaskiner

Dersom du skal bruke gravemaskin eller gjøre annet anleggsarbeid nærmere høyspentlinje enn 25 meter må du bestille en Nær Ved Avtale med Lyse Elnett. Skal du grave eller gjøre annet arbeid i bakken må du også sende inn skjema for gravemelding slik at du får kart som viser hvor kjente traséer for kabler og rør er.

Nær Ved Avtale som inngås er tidsbestemte (fra- til dato). Det betyr at det ikke er nødvendig å bestille en ny avtale hver gang maskinen, utstyret e.l. skal brukes.