Det er juridisk eier av abonnementet som har ansvar for å melde flytting, men både innflytter og utflytter kan gjøre det. Hvem som er juridisk eier står på fakturaen.

Flytting må meldes senest 1 uke før du flytter, siden det ikke er mulig å registrere oppsigelse tilbake i tid.  

Dersom boligen har strømmåler med manuell avlesning, er det best om innflytter og utflytter leser av målerstand sammen ved overtakelse. Da reduserer dere sjansen for misforståelser og feil.