Ny modell for nettleie ble innført 1. juli 2022 i Norge. Den nye nettleien innebærer en omfordeling av kostnadene, der kunder som belaster strømnettet mest må betale mer enn kunder med lavt jevnt forbruk. Målet er å utnytte strømnettet bedre ved å jevne ut forbruket.

Prisliste for nettleie for husholdning og hytter

Nettleien består av to ledd: Energiledd og kapasitetsledd. I tillegg kommer forbruksavgift, Energifondet og merverdiavgift (moms) til staten som tas inn via nettleien. 

Prisliste kapasitetsledd
Trinn kapasitetsleddMånedsbeløp inkl momsMånedsbeløp uten moms
0 - 5 kW250 kr200 kr
5 - 10 kW350 kr280 kr
10 - 15 kW475 kr380 kr
15 - 20 kW625 kr500 kr
20 - 25 kW750 kr600 kr
Prisliste energiledd med moms
Energiledd, øre/kWhDagNatt / helg
Januar - mars 202340,7932,79
April - desember 202349,1441,14
Energiledd uten forbruksavgift og Energifond28,0920,09

Kapasitetsledd
Kapasitetsledd er et fast månedlig beløp basert på hvor mye strøm du bruker samtidig. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, og får et lavere kapasitetstrinn, så betaler du mindre. 
Det er gjennomsnittet av de tre timene med høyeste døgnmaks i en måned som avgjør hvilket trinn du havner på. En døgnmaks er den timen du brukte mest strøm i løpet av én dag. Merk at det er snittet av samtidig forbruk en hel klokketime som avgjør døgnmaks, og at døgnmaksene som benyttes tas fra tre ulike dager. 

Energiledd
Energiledd betales etter hvor mange kilowattimer strøm du bruker totalt. Det er ulik pris på dagtid og natt /helg.
Energiledd dag: Strømforbruk du har mandag til fredag kl 06.00 til 22.00
Energiledd natt /helg: Strømforbruk du har mandag til fredag kl 22.00 - 06.00, samt lørdag, søndag og helligdager

Avgifter til staten

  • Forbruksavgift fastsettes av Stortinget og blir tatt inn via nettleien.
    9,16 øre/kWh uten moms i januar til mars 2023 (11,45 øre/kWh inkludert moms).
    15,84 øre/kWh uten moms i april til desember 2023 (19,8 øre/kWh inkl moms).
  • Innbetaling til Energifondet (Enova) er 1,00 øre/kWh uten moms (1,25 øre/kWh inkludert moms)
  • Merverdiavgift (moms) 25 prosentLnett får litt under halvparten av det du betaler i nettleie. Dette dekker drift, vedlikehold og oppgradering eller utbygging av strømnettet. Den resterende halvparten er avgifter som betales til staten, samt inntekter til Statnett for å dekke deres kostnader med å frakte strømmen inn til vår region. 

Kakediagram som illustrerer hva nettleien går til