Nettleien består av to ledd: Energiledd og kapasitetsledd. I tillegg kommer forbruksavgift, Energifondet og merverdiavgift (moms) til staten som tas inn via nettleien. 

Det innføres nye priser 1. juli, disse ligger under Dokumenter til høyre på siden.

Prisliste, pr 01.01.2024
Med momsUten moms
Kapasitetsledd 0 - 5 kW285 kr/mnd228 kr/mnd
Kapasitetsledd 5 - 10 kW435 kr/mnd348 kr/mnd
Kapasitetsledd 10 - 15 kW585 kr/mnd468 kr/mnd
Kapasitetsledd 15 - 20 kW735 kr/mnd588 kr/mnd
Kapasitetsledd 20 - 25 kW885 kr/mnd708 kr/mnd
Energiledd, dag30,59 øre/kWh24,47 øre/kWh
Energiledd, natt/helg22,59 øre/kWh18,07 øre/kWh
Forbruksavgift, januar - mars11,89 øre/kWh9,51 øre/kWh
Forbruksavgift, april - desember20,55 øre/kWh16,44 øre/kWh
Enovaavgift/Energifondet1,25 øre/kWh1 øre/kWh

Kapasitetsledd
Kapasitetsledd er et månedlig beløp basert på hvor mye strøm du bruker samtidig. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, og får et lavere kapasitetstrinn, så betaler du mindre. 
Det er gjennomsnittet av de tre timene med høyeste døgnmaks i en måned som avgjør hvilket trinn du havner på. En døgnmaks er den timen du brukte mest strøm i løpet av én dag. Merk at det er snittet av samtidig forbruk en hel klokketime som avgjør døgnmaks, og at døgnmaksene som benyttes tas fra tre ulike dager. 

Verdiene er "fra og med" - "til". Det første trinnet går da opp til 4,999 og trinn to starter på 5,000.

Energiledd
Antall kilowatttimer brukt strøm utgjør energileddet. Det er ulik pris for forbruk på dagtid og natt/helg.

Energiledd dag: Strømforbruk du har mandag til fredag kl 06.00 til 22.00
Energiledd natt/helg: Strømforbruk du har mandag til fredag kl 22.00 - 06.00, samt lørdag, søndag og helligdager

Avgifter til staten
Forbruksavgift fastsettes av Stortinget og blir tatt inn via nettleien.
Innbetaling til Energifondet (Enova) er 1,00 øre/kWh uten moms (1,25 øre/kWh inkludert moms)
Merverdiavgift (moms) 25 prosent

Andre priser
Med momsUten moms
Påslag leveringspliktig strøm6,25 øre/kWh5 øre/kWh
Åpning av strømmåler etter stenging pga manglende betaling900 kr
Administrasjonskostnad for strømmåler uten kommunikasjon1 875 kr/år1 500 kr/år