For privatkunder består nettleien av et fastledd (fast årlig beløp), og et energiledd (pris pr kilowattime). Fastleddet betales for hver strømmåler du har. Tariff kalt husholdninger blokk gjelder kun for dem som bor i boligblokk med 10 eller flere boenheter. Energileddet betales i øre /kWh etter hvilket strømforbruk du har i en måned. 

Illustrasjon av kakediagram som viser hva nettleien går til.

Pris husholdninger
HusholdningstypeFastledd kr/årEnergiledd øre/kWh
Nettleie husholdninger264044,70
Nettleie husholdning "blokk"240044,70
Nettleie hytter og fritidsbolig378044,70

Alle priser er inkludert moms. Energiledd inkluderer forbruksavgift (elavgift) til staten på 20,86 øre/kWh. Prisene gjelder fra januar 2021.

Alle som bor i Lyse Elnett sitt nettområde betaler nettleie til Lyse Elnett. Nettselskapene har monopol på å transporteere strøm i sitt område, og du kan derfor ikke velge et annet nettselskap.

I Norge har vi nasjonale standardavtaler for nettleie og tilknytning. Vilkårene i avtalen er oppdatert og blir tatt i bruk av Lyse Elnett mars 2021. Standardavtalene er utarbeidet av Energi Norge som har hatt god dialog med Forbrukertilsynet og representanter for Elklagenemda i forbindelse med oppdateringene. Se oppdaterte vilkår under dokumenter til høyre.