Ny modell for nettleie ble innført 1. juli 2022 i Norge. Den nye nettleien innebærer en omfordeling av kostnadene, der kunder som belaster strømnettet mest må betale mer enn kunder med lavt jevnt forbruk. Målet er å utnytte strømnettet bedre ved å jevne ut forbruket.

Nettleie fra 1. juli 2022

Nettleien består av to ledd som før, men med noen endringer. 

  • Energiledd, men lavere pris natt og helg
    Energileddet betales etter hvor mange kilowattimer strøm du bruker totalt. Det er en pris på dagtid, og en lavere pris om natten (klokken 22.00 - 06.00) og i helgen (fredag kl 22.00 - kl 06.00 mandag). 
  • Kapasitetsledd (erstatter fastledd)
    I stedet for å betale en fast pris per måned, så vil du etter 1. juli betale etter hvor mye nettkapasitet du trenger. Det er flere pristrinn for kapasitetsleddet. Hvilket pristrinn du havner på avgjøres av hvor mye strøm du bruker samtidig. Det er snittet av de tre timene med høyest døgnmaks som brukes. Merk at det er snittet av samtidig forbruk i en hel klokketime, samt høyeste døgnmaks på tre ulike dager. 

Avgifter til staten

I tillegg til energiledd og kapasitetsledd, så blir også forbruksavgift på elektrisk kraft (elavgift) tatt inn gjennom nettleien. Forbruksavgiften er 19,26 øre/kWh inkludert moms i perioden juli til desember 2022. Prisen på forbruksavgift fastsettes av Stortinget. Innbetaling til Energifondet (Enova) er på 1,25 øre/kWh.

Prisliste for privatkunder inkl avgifter
Trinn kapasitetsleddKapasitetsledd per mndEnergiledd dagEnergiledd natt/helg
0-5 kW250 kr /mnd48,60 øre/kWh40,60 øre/kWh
5-10 kW350 kr/mnd48,60 øre/kWh40,60 øre/kWh
10-15 kW475 kr/mnd48,60 øre/kWh40,60 øre/kWh
15-20 kW625 kr/mnd48,60 øre/kWh40,60 øre/kWh
20-25 kW750 kr/mnd48,60 øre/kWh40,60 øre/kWh

Energileddet er inkludert forbruksavgift (elavgift) på 19,26 øre/kWh og Enovaavgift på 1,25 øre/kWh. Prisene på kapasitetsledd er også inkludert moms. 

Lnett får litt under halvparten av det du betaler i nettleie. Den resterende halvparten er avgifter som betales til staten og inntekter til Statnett for å dekke deres kostnader med å frakte strømmen inn til vår region. 
Kakediagram som illustrerer hva nettleien går til