For privatkunder består nettleien av et fastledd (fast årlig beløp), og et energiledd (pris pr kilowattime). Fastleddet betales per strømmåler du har. Tariff kalt husholdninger blokk gjelder kun for dem som bor i boligblokk med 10 eller flere boenheter. Energileddet betales i øre /kWh etter hvor stort strømforbruk du har totalt i en måned. 

Illustrasjon av kakediagram som viser hva nettleien går til.

Pris husholdninger
HusholdningstypeFastledd kr/årEnergiledd øre/kWh (jan-mars)Energiledd øre/kWh (april - des)
Nettleie husholdninger264034,9843,1
Nettleie husholdning "blokk"240034,9843,1
Nettleie hytter og fritidsbolig378034,9843,1

Alle priser er inkludert moms og gjelder fra januar 2022. Energileddet inkluderer forbruksavgift (elavgift) til staten på 19,26 øre/kWh i perioden april - desember og 11,14 øre/kWh for januar - mars. 

Alle som bor i Lnett sitt nettområde betaler nettleie til Lnett. Nettselskapene har monopol på å transporteere strøm i sitt område, og du kan derfor ikke velge et annet nettselskap.

Produksjon fra plusskunder 
En plusskunde som produserer strøm selv får betalt for den strømmen som leveres inn på strømnettet i de periodene der produksjonen overstiger forbruket du har.

Lnett betaler 4 øre/kWh i energiledd for den strømmen som leveres inn på nettet. I tillegg får plusskunder en pris for strømproduksjonen etter avtale med sin strømleverandør.

Plusskunder betaler lik nettleie som alle husholdningskunder for det forbruket som er høyere enn produksjonen du har. Her finner du mer informasjon for plusskunde.

Vilkår for nettleie og tilknytning
I Norge har vi nasjonale standardavtaler for nettleie og tilknytning. Vilkårene i avtalen er oppdatert og blir tatt i bruk av Lnett mars 2021. Standardavtalene er utarbeidet av Energi Norge som har hatt god dialog med Forbrukertilsynet og representanter for Elklagenemda i forbindelse med oppdateringene. Se oppdaterte vilkår under dokumenter til høyre.