Nettselskapet har ansvaret for å hente inn dokumentasjon på at bedrifter har rett til fritak eller redusert forbruksavgift for elektrisk kraft.

Egenerklæringsskjema må sendes inn av bedriften hvert år, selv om bedriften ikke har gjort endringer av betydning for krav om reduksjon eller fritak. Vi gjør oppmerksom på at administrasjonsbygg ikke kan omfatte leveransen det kreves reduksjon for. Som administrasjonsbygg regnes bygg hvor arealet knyttet til administrasjon utgjør over 80 prosent eller mer av byggets totale areal.

Dersom bedriften din gjør endringer som har betydning for den reduksjonen eller fritaket du har, så må det meldes fra til oss umiddelbart. Bedrifter må selv kontrollere at de er registrert hos nettselskapet med korrekt navn, foretaksnummer og næringskode.

Skatteetaten - informasjon om reglene

Følgende dokumentasjon for hvert målepunkt må sendes inn til oss:

  1. Egenerklæringsskjema om rett til redusert forbruksavgift eller fritak for avgift. Ta kontakt med oss for å få tilsendt elektronisk skjema som benyttes. Kontakt: egendokumentasjon@l-nett.no
  2. Ny utskrift fra Enhetsregisteret i Brønnøysund hvor næringskoden til firma kommer fram
  3. Eget brev og registerutskrift fra Enhetsregisteret dersom det kreves refundert forbruksavgift tilbake i tid.
  4. Dokumentasjon i henhold til forskrift om særavgift § 3-12