Nær halvparten av alle branner i Norge skyldes elektrisk strøm. De fleste boligbranner er forårsaket av feil bruk av eller feil på elektriske apparater, og kan unngås.

Ta egenkontroll 

I forbindelse med Elsikkerhetsdagen 15. oktober er det laget en enkel egenkontroll av boligen din og sjekke det elektriske anlegget. Kontrollen har ti spørsmål med tilhørende bilder eller filmsnutter som guider deg gjennom kontrollen og gir deg tips på veien.
I kontrollen får du spørsmål som tar deg gjennom en kontroll av sikringsskapet, varmtvannsbereder, røykvarsler med mer. 

Ta egenkontrollen

Skulle du finne feil og mangler under egenkontrollen som må utbedres av elektriker, finner du godkjent elvirksomhet i DSB sitt elvirksomhetsregister. 

Ti tips og råd for trygg strømbruk 

  1. Unngå komfyrbrann. Monter komfyrvakt.
  2. Ikke tørk tøy på elektriske ovner, og hold møbler og gardiner på god avstand.
  3. Lad kun elektriske produkter når du er våken og tilstede.
  4. Bruk bare vaskemaskin og tørketrommel når du er hjemme og våken.
  5. Ikke bruk skjøteledning til varmeovner og hvitevarer.
  6. Slå av, eller trekk ut, elektriske apparater som ikke er i bruk.
  7. Slå av TV-apparatet med av-/på-knappen, eller trekk ut støpselet.
  8. Se regelmessig etter brente stikkontakter og støpsler.
  9. Er sikringer, brytere, stikkontakter og/eller koblingsbokser unormalt varme kan det tyde på overbelastning. Få dette undersøkt av fagfolk.
  10. Ikke gjør annet elektrisk arbeid enn det du har lov til.

ELSIKKERHETSPORTALEN