Nær halvparten av alle branner i Norge skyldes elektrisk strøm. De fleste boligbranner er forårsaket av feil bruk av eller feil på elektriske apparater, og kan unngås.

Ti tips og råd for trygg strømbruk 

 1. Unngå komfyrbrann. Monter komfyrvakt.
 2. Ikke tørk tøy på elektriske ovner, og hold møbler og gardiner på god avstand.
 3. Lad kun elektriske produkter når du er våken og tilstede.
 4. Bruk bare vaskemaskin og tørketrommel når du er hjemme og våken.
 5. Ikke bruk skjøteledning til varmeovner og hvitevarer.
 6. Slå av, eller trekk ut, elektriske apparater som ikke er i bruk.
 7. Slå av TV-apparatet med av-/på-knappen, eller trekk ut støpselet.
 8. Se regelmessig etter brente stikkontakter og støpsler.
 9. Er sikringer, brytere, stikkontakter og/eller koblingsbokser unormalt varme kan det tyde på overbelastning. Få dette undersøkt av fagfolk.
 10. Ikke gjør annet elektrisk arbeid enn det du har lov til.
   

ELSIKKERHETSPORTALEN