Dette har du lov til å gjøre selv på eget elektrisk anlegg:

  • Tilkopling/utskifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording.
  • Tilkopling/utskifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording.
  • Tilkopling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.
  • Tilkopling/utskifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoplet med sukkerbit eller plugg/stikkontakt.
  • Montering og utskifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg.
  • Utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koplingsbokser.

Viktig!
Før du gjør noe, studer monteringsveiledningen nøye.

Lavvoltsanlegg (under 50 V) kan utføres/monteres av ikke-faglærte personer dersom:

  1. Effekten ikke overstiger 200 VA (ca. 200W), og
  2. monterings- og bruksanvisning følges nøye, og
  3. hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll, og
  4. tilkopling til 230 V-nettet forestås av registrert virksomhet, dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.

Begrensningene i pkt. 1 og 3 gjelder ikke for lavvoltanlegg som forlegges i ikke brennbart materiale.

Dersom du ønsker å vite mer om elsikkerhet, så kan du besøke vår elsikkerhetsportal.