Det er derfor viktig å velge strømleverandør (kraftleverandør) slik at du ikke betaler en høyere pris for strømforbruket ditt enn nødvendig. Dersom du får brev fra oss om at du mottar leveringspliktig kraft på en adresse hvor du er kunde, så er det et varsel om at du ikke har inngått avtale med en kraftleverandør og bør gjør det så raskt som mulig.  

Prisen for leveringspliktig kraft er bestemt av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). Leveringspliktig kraft fra Lnett faktureres med Nord Pools månedsmiddelpris + 6,25 øre/kWh i påslag (inkludert moms). Etter seks uker øker påslaget til 15 øre/kWh. Lnett sender jevnlig ut brev til nettkunder som ikke har valgt kraftleverandør for å informere om hva dette innebærer.

Vi anbefaler strømkunder som ikke har en avtale for strøm å kontakte en kraftleverandør.

NVE sin informasjonsside om strømavtaler og valg av kraftleverandør