Det er derfor viktig å velge strømleverandør (kraftleverandør) slik at du ikke betaler en høyere pris for strømforbruket ditt enn nødvendig. Dersom du får brev fra oss om at du mottar leveringspliktig kraft på en adresse hvor du er kunde, så er det et varsel om at du ikke har inngått avtale med en strømleverandør og bør gjør det så raskt som mulig.  

Prisen for leveringspliktig kraft er bestemt av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). Leveringspliktig kraft fra Lnett faktureres med Nord Pools elspotpris + 6,25 øre/kWh i påslag (inkludert moms). Fra 1. juli 2024 økes påslaget utover 6 uker til 10 øre/kWh (inkludert moms).

Lnett sender jevnlig ut brev til nettkunder som ikke har valgt strømleverandør for å informere om hva dette innebærer.
I perioden fra 1. desember 2022 til 1. juli 2024 ble kravet om at prisens skulle økes etter 6 uker fjernet.


Vi anbefaler strømkunder som ikke har en avtale for strøm å kontakte en strømleverandør (kraftleverandør).

NVE sin informasjonsside om strøm.