Nettleie betaler du til ditt nettselskap uavhengig av hvilken strømleverandør du har. En stor del av regningen du betaler er forbruksavgift (elavgift), samt merverdiavgift (moms) som blir fakturert sammen med nettleien. Størrelsen på elavgiften bestemmes av Stortinget og betales inn til staten.

For å unngå at det bygges dobbelt opp med strømnett, er nettselskapene monopolvirksomhet, som reguleres av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Hvert enkelt nettselskap får en ramme for hvor mye selskapet kan ta inn i inntekter gjennom nettleien. Denne rammen er basert på behov for investeringer og forsvarlig drift. Hvordan nettleien skal fastsettes er beskrevet i en forskrift. Denne forskriften blir endret fra og med 1. juli 2022, for å gi insentiv til å jevne ut strømforbruket. Dette blir gjort for å unngå at blant annet strømnettet i boligområder må oppgraderes tidligere enn strengt nødvendig. Det vil bidra til lavere investeringer, som igjen vil holde nettleien nede. 

Nettselskapene blir målt opp mot hverandre, og det å drifte effektivt har betydning for inntektsrammen. Lnett arbeider hele tiden for å drive så effektivt som mulig, samtidig som vi skal sørge for at alle kunder har strøm til enhver tid uten for mye avbrudd.