Nettleie betaler du til ditt nettselskap uavhengig av hvilken strømleverandør du har. For å unngå at det bygges dobbelt opp med strømnett, er nettselskapene monopolvirksomhet, som reguleres av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Forskrift og inntektsramme styrer
Hvert enkelt nettselskap får en ramme for hvor mye selskapet kan ta inn i inntekter gjennom nettleien. Denne rammen er basert på behov for investeringer og forsvarlig drift. 

Hvordan nettleien skal fastsettes er beskrevet i en forskrift. Denne forskriften blir endret fra og med 1. juli 2022, for å gi insentiv til å jevne ut strømforbruket. Dette er gjort for å unngå at blant annet strømnettet i boligområder må oppgraderes tidligere enn strengt nødvendig. Det vil bidra til lavere investeringer, som igjen vil holde nettleien nede. 

Kraftlinjer i Ryfylke i soloppgangLnett har ansatte på vakt hele døgnet, slik at vi kan rykke raskt ut om feil skulle oppstå for eksempel om natten eller på en helligdag. Lnett har over mange år arbeidet for å redusere feil, og antall kunder som berøres av feil. Vi er helt i toppen over nettselskaper med færrest strømbrudd. De siste årene er det jobbet mye med digitalisering og automatisering av ulike prosesser. 

Slik er nettleien inndelt: 
Alle kunder, både privat og bedrift, med årlig strømforbruk under 100.000 kWh har lik prismodell for nettleie. Nettleien du betaler til nettselskapet består av to ledd: Energiledd og kapasitetsledd. I tillegg kommer forbruksavgift, Energifondet og merverdiavgift (moms) til staten som tas inn via nettleien. 

Kapasitetsledd
Kapasitetsledd er et fast månedlig beløp basert på hvor mye strøm du bruker samtidig. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, og får et lavere kapasitetstrinn, så betaler du mindre. 
Det er gjennomsnittet av de tre timene med høyeste døgnmaks i en måned som avgjør hvilket trinn du havner på. En døgnmaks er den timen du brukte mest strøm i løpet av én dag. Merk at det er snittet av samtidig forbruk en hel klokketime som avgjør døgnmaks, og at døgnmaksene som benyttes tas fra tre ulike dager. 

Energiledd
Energiledd betales etter hvor mange kilowattimer strøm du bruker totalt. Det er ulik pris på dagtid og natt /helg.
Energiledd dag: Strømforbruk du har mandag til fredag kl 06.00 til 22.00
Energiledd natt /helg: Strømforbruk du har mandag til fredag kl 22.00 - 06.00, samt lørdag, søndag og helligdager

Avgifter til staten

  • Forbruksavgift fastsettes av Stortinget og blir tatt inn via nettleien.
  • Innbetaling til Energifondet (Enova) er 1,00 øre/kWh uten moms (1,25 øre/kWh inkludert moms)
  • Merverdiavgift (moms) 25 prosent


Nettselskapene blir målt opp mot hverandre, og det å drifte effektivt har betydning for inntektsrammen. Lnett arbeider hele tiden for å drive så effektivt som mulig, samtidig som vi skal sørge for at alle kunder har strøm til enhver tid uten for mye avbrudd.