Viktig å tenke på når du kjøper elbil: 

 • Undersøke om du har egen kurs i bolig som er tilgjengelig for lader, eventuelt har du plass til flere kurser. 
 • Dersom du må utføre arbeid i ditt elektriske anlegg for å få til trygg lading hjemme, så må du kontakte en elektroinstallatør. De vil sende inn melding til oss, slik at vi kan gjøre beregninger og se om det er kapasitet i eksiterende strømnett for økning du har behov for. Hvis vi må forsterke strømnettet, må du beregne å betale kostnader forbundet med dette (anleggsbidrag). Vi starter ikke arbeid før du har godkjent avtale om arbeid. 
 • Vanlige stikkontakter (Schuko-kontakt) er ikke beregnet for elbillading, og det er risiko for at det kan oppstå problemer. 

Det er samlet mye nyttig informasjon både om lading hjemme, lademetoder, ladeutstyr, elbil i borettslag og batterier på Elsikkerhetsportalen.


Sjekkliste for tryggere lading 
Lading av elektriske kjøretøy vil alltid ha en viss risiko, som det meste vi foretar oss i samfunnet. Sjekklisten nederst på siden er utarbeidet for å gi forbrukere mulighet til å vurdere risiko dersom man ønsker å lade sine elektriske kjøretøy på natt.

 1. Ladeboks (ladestasjon)
  Ladeboks er eneste anbefalte løsning for lading av elektriske kjøretøy. Det finnes unntak som gir anledning til å lade i vanlig stikkontakt, men dette er ikke en anbefalt løsning og medfører økt risiko. Erfaringer fra blant annet varmtvannsberedere viser at vanlige stikkontakter tåler dårlig høy belastning over tid, som også gjelder lading av elektrisk kjøretøy. Lading i vanlig stikkontakt er kun tillatt når installatør har installert et uttak dedikert til lading av elektriske kjøretøy, og dette uttaket er maks 10A og beskyttet av jordfeilbryter type B.
   
 2. ​​​​​​Nødlader
  Nødlader skal som utgangspunkt kun benyttes til nødlading, og ikke til daglig lading. Bruk av overganger og skjøteledning er forbudt. Bruk av nødlader bør kun benyttes i stikkontakt egnet for formålet.
   
 3. Branndetektor/røykvarsler
  Hvis du lader i garasje eller carport som ligger tett på huset eller henger sammen med huset bør du ha en egnet branndetektor som også varsler inne i huset om det blir utsatt for røyk eller brann. Dette for å sikre at man blir varslet og kommer seg ut av boligen før garasje/carport er overtent.
   
 4. Lading ute eller i frittstående garasje
  Hvis du lader i frittstående garasje som er plassert et stykke fra huset vil det redusere fare for at en eventuell brann sprer seg til boligen. Lading ute kan være tryggere dersom kjøretøyet er plassert et stykke borte fra boligen. Siden det er større sannsynlighet for at brann starter i kjøretøy enn i selve ladeboksen.
   
 5. Lading ved lavere effekt
  Hvis man skal lade kjøretøy på natt vil det være mindre risiko om man lader med lavere effekt. Man har da ikke behov for at bilen skal være fulladet på kort tid, og kan heller forlenge ladetiden og lade på lavere effekt. 
   
 6. Defekt utstyr
  Sjekk at utstyr er helt, rent og i orden. Særlig kontaktflater i utstyret er det viktig at er rent. Hvis dette er skittent eller inneholder tegn til sot/varmgang bør dette kasseres så fort som mulig. Ved bruk av slikt utstyr kan man skade ladestasjon. Eldre utstyr medfører høyere risiko enn nyere utstyr da eldre utstyr kan være utsatt for slitasje.
   
 7. Bruksanvisning
  Husk å følge brukerveiledning for bil og ladeutstyr for tryggere lading. 

ELSIKKERHETSPORTALEN - RÅD OM LADING