Din strømleverandør vil sende oppdateringene videre til en nasjonal datahub kalt Elhub, hvor vi som nettselskap henter oppdatert informasjon fra. 

Etter innføringen av Elhub i februar 2019, er det din strømleverandør som har ansvar for å ordne det meste for deg. De sørger for bestilling eller oppsigelse av både strømavtale og nettleieavtale, de fakturer for både strøm og nettleie, og de holder deg informert om det du trenger å vite om din avtale og ditt strømforbruk. 

Har du ikke inngått avtale om kjøp av strøm fra en strømleverandør, så anbefaler vi deg å gjøre det. Kunder som ikke har en strømavtale vil få leveringspliktig strøm fra nettselskapet, men denne strømmen koster mer enn hva en strømleverandør vil tilby.