Lnett AS er opptatt av personvern og skal behandle personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Vi har utarbeidet denne personvernerklæringen for å beskrive hvilke personopplysninger Lnett mottar og samler inn når du bestiller og bruker tjenester vi leverer, hva opplysningene brukes til, samt hvilke rettigheter du som bruker har i tilknytning til dette.

Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester samtykker du til at Lnett behandler personopplysninger i tråd med denne personvernerklæringen og de rammer gitt i den til enhver tid gjeldende lovverk.