framsiden til ElhubElhub er en nøytral datahub som håndterer all måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Elhub gir alle nettselskaper og strømselskaper i Norge lik tilgang til informasjon om strømkunders målerverdier, forbruk og kontaktinformasjon.

Du som kunde kan få tilgang til egen informasjon via Elhub Web Plugin. Her finner du oversikt over alle adresser der du er registrert som sluttbruker for et målepunkt (strømmåler), samt hvilket nettselskap og kraftleverandør du er kunde hos på det enkelte målepunkt.

I tillegg vil du her få en oversikt over tilganger, kunne behandle tilganger og styre lagringsperiode for data om strømforbruk. Det er kun sluttbruker som kan se og endre informasjon gjennom Plugin.

Plugin benytter ID-porten for å identifisere deg ved innlogging.

Elhub Web Plugin