Ny modell for nettleie ble innført 1. juli 2022 i Norge. Den nye nettleien innebærer en omfordeling av kostnadene, der kunder som belaster strømnettet mest må betale mer enn kunder med lavt jevnt forbruk. Målet er å utnytte strømnettet bedre ved å jevne ut forbruket.

Næring med årsforbruk under 100.000 kWh 

Nettleien består av to ledd: Energiledd og kapasitetsledd. I tillegg kommer avgifter til staten, deriblant forbruksavgiften fastsatt av Stortinget.  

Priser fra 1. januar 2023 (uten moms)
KapasitetstrinnKr pr mnd inkl EnovaavgiftKr pr mnd uten avgift
0-5 kW267200
5-10 kW347280
10-15 kW447380
15-20 kW567500
20-25 kW667600
25-50 kw12671200
50-75 kW17671700
75-100 kW22672200
100 + kW40674000

 Avgift Energifond (Enovaavgiften) er 800 kr i året.

Energiledd uten moms
Energiledd, øre/kWhDagNatt / helg
Energiledd inkl forbruksavgift des 202237,8831,48
Energiledd inkl forbruksavgift jan - mars 202331,6325,23
Energiledd inkl forbruksavgift april - des 202338,3131,91
Energiledd lav forbruksavgift23,0216,62
Energiledd uten forbruksavgift22,4716,07

Forbruksavgiften fastsettes av Stortinget. Forbruksavgiften er 9,16 øre/kWh i januar - mars, og 15,84 øre/kWh fra april til desember 2023. Forbruksavgiften var 15,41 øre/kWh i desember 2022. Lav forbruksavgift er 0,546 øre/kWh.

 • Energiledd, øre/kWh
  Energileddet betales etter hvor mange kilowattimer strøm dere bruker totalt. Det er en pris på dagtid, og en lavere pris om natten (klokken 22.00 - 06.00) og i helgen (fredag kl 22.00 - kl 06.00 mandag). 
 • Kapasitetsledd 
  Kapasitetsledd er et fast månedlig beløp basert på hvor mye strøm du bruker samtidig. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, og får et lavere kapasitetstrinn, så betaler du mindre. 
  Det er gjennomsnittet av de tre timene med høyeste døgnmaks i en måned som avgjør hvilket trinn du havner på. En døgnmaks er den timen du brukte mest strøm i løpet av én dag. Merk at det er snittet av samtidig forbruk en hel klokketime som avgjør døgnmaks, og at døgnmaksene som benyttes tas fra tre ulike dager. 


Effektmålt overføring - årsforbruk over 100.000 kWh

"Effektmålt overføring" består av et fastledd, energiledd og effektledd. I tillegg til avgifter til staten (forbruksavgift og Enovaavgift). Enovaavgiften (800 kr/per år) er inkludert i fastleddet. Priser er oppgitt uten moms. 

Prisliste for "Effektmålt overføring"
LavspentHøyspent
Fastledd18.800 kr per år18.800 kr per år
Energiledd okt - des 202221,91 øre/kWh inkl forbruksavgift19,91 øre/kWh inkl forbruksavgift
Energiledd jan - mars 202315,66 øre/kWh inkl forbruksavgift13,66 øre/kWh inkl forbruksavgift
Energiledd april - sept 202321,34 øre/kWh inkl forbruksavgift19,34 øre/kWh inkl forbruksavgift
Energiledd okt - des 202322,34 øre/kWh inkl forbruksbruksavgift20,34 øre/kWh inkl forbruksavgift
Effektledd vinter (okt - mars)77 kr/kW (aktiv) og 37 kr/kVAr (reaktiv)67 kr/kW (aktiv) og 27 kr/kVAr (reaktiv)
Effektledd sommer (april-sept)7 kr/kW (aktiv) og 2 kr/kVAr (reaktiv6 kr/kW (aktiv) og 2 kr/kVAr (reaktiv)

Forbruksavgiften er  9,16 øre/kWh uten mva i perioden januar til mars 2023, og 15,84 øre/kWh uten mva i perioden april til desember 2023. 

Noen næringskunder har krav på redusert eller ingen forbruksavgift.

 • Lav forbruksavgift:
  Energiledd sommer 6,05 øre/kWh (4,05 øre/kWh for høyspentkunder)
  Energiledd vinter 7,05 øre/kWh  (5,05 øre/kWh for høyspentkunder)
 • Ingen forbruksavgift: 
  Energiledd sommer 5,50 øre/kWh (3,50 øre/kWh for høyspentkunder)
  Energiledd vinter 6,50 øre/kWh vinter (4,50 øre/kWh for høyspentkunder


Tariff for kunder tilknyttet regionalnett 

For kunder som henter ut strøm fra regionalnettet betales et effektledd og et energiledd. Kundene deles inn i tre ulike nivåer for effektledd.  
Nivå A: Direkte uttak fra transmisjonsnettstasjon (spenning 66 kV eller 132 kV)
Nivå B: Uttak fra transformatorstasjon i regionalnett (spenning 50 kV eller 132 kV)
Nivå C: Uttak fra transformatorstasjon i regionalnett (spenning 10 kV eller 22 kV)

Priser for regionalnettet
Effektledd (kr/kW)Energiledd
Nivå A uttak80 kr/kW35 øre/kWh. Marginaltapssatser beregnes av Statnett og varierer gjennom året.
Nivå B uttak222 kr/kW35 øre/kWh. Marginaltapssatser beregnes av Statnett og varierer gjennom året.
Nivå C uttak272 kr/kW35 øre/kWh. Marginaltapssatser beregnes av Statnett og varierer gjennom året.

Effektleddet blir beregnet ut fra topplasttime med snitt over 5 siste år, og korreksjon for produksjon og k-faktor i henhold til Statnett sine regler og praksis. Det beregnes minimumseffekt for sesongkunder / kunder med høye effektuttak utenom topplasttime. 

Energiledd beregnet med ukentlige marginaltapssatser. Energileddet blir regnet ut individuelt for hvert tilknytningspunkt.  

Kunder som produserer strøm og sender det inn i regionalnettet betaler et residualledd (øre/kWh). Dette er basert på midlere årsproduksjon og sats fastsatt av Statnett. 

Residualledd for produsenter 
1,36 øre/kWh fra 1. januar 2023

Prisen var 1,43 øre/kWh for desember 2022