Næring med årsforbruk under 100.000 kWh 

Nettleien består av to ledd: Energiledd og kapasitetsledd. I tillegg kommer avgifter til staten, deriblant forbruksavgiften fastsatt av Stortinget.  

Det innføres nye priser fra 1. juli, disse finnes under Dokumenter i menyen på høyre side. 

Prisliste, pr 01.01.2024
Uten moms
Kapasitetsledd 0 - 5 kW228 kr/mnd
Kapasitetsledd 5 - 10 kW348 kr/mnd
Kapasitetsledd 10 - 15 kW468 kr/mnd
Kapasitetsledd 15 - 20 kW588 kr/mnd
Kapasitetsledd 20 - 25 kW708 kr/mnd
Kapasitetsledd 25 - 50 kW1 248 kr/mnd
Kapasitetsledd 50 - 75 kW1 788 kr/mnd
Kapasitetsledd 75 - 100 kW2 328 kr/mnd
Energiledd, dag24,47 øre/kWh
Energiledd, natt/helg18,07 øre/kWh
Forbruksavgift, januar - mars9,51 øre/kWh
Forbruksavgift, april - desember16,44 øre/kWh
Forbruksavgift, lav0,58 øre/kWh
Enovaavgift/Energifondet800 kr/år
 • Energiledd, øre/kWh
  Energileddet betales etter hvor mange kilowattimer strøm dere bruker totalt. Det er en pris på dagtid, og en lavere pris om natten (klokken 22.00 - 06.00) og i helgen (fredag kl 22.00 - kl 06.00 mandag). 
 • Kapasitetsledd 
  Kapasitetsledd er et fast månedlig beløp basert på hvor mye strøm du bruker samtidig. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, og får et lavere kapasitetstrinn, så betaler du mindre. 
  Det er gjennomsnittet av de tre timene med høyeste døgnmaks i en måned som avgjør hvilket trinn du havner på. En døgnmaks er den timen du brukte mest strøm i løpet av én dag. Merk at det er snittet av samtidig forbruk en hel klokketime som avgjør døgnmaks, og at døgnmaksene som benyttes tas fra tre ulike dager. 


Effektmålt overføring - årsforbruk over 100.000 kWh

"Effektmålt overføring" består av et fastledd, energiledd og effektledd (aktiv og reaktiv). I tillegg til avgifter til staten (forbruksavgift og Enovaavgift). Enovaavgiften (800 kr/per år) er inkludert i fastleddet. Priser er oppgitt uten moms. 

Prisliste for "Effektmålt overføring" 01.01.2024
LavspentHøyspent
Fastledd18.800 kr per år18.800 kr per år
Energiledd sommer (april- sept)5,5 øre/kWh3,5 øre/kWh
Energiledd vinter (okt - mars)6,5 øre/kWh4,5 øre/kWh
Aktiv effekt vinter (okt - mars)85 kr/kW75 kr/kW
Aktiv effekt sommer (april-sept)20 kr/kW18 kr/kW
Reaktiv effekt vinter (okt - mars)40 kr/kVAr30 kr/kVAr
Reaktiv effekt sommer (april - sept)5 kr/kVAr4 kr/kVAr
Forbruksavgift, januar - mars9,51 øre/kWh9,51 øre/kWh
Forbruksavgift, april - desember16,44 øre/kWh16,44 øre/kWh
Forbruksavgift, redusert0,58 øre/kWh0,58 øre/kWh
 • Energiledd, øre/kWh
  Energileddet betales etter hvor mange kilowattimer strøm dere bruker totalt. Lavere pris i sommerhalvåret. 
 • Aktiv effekt. kr/kWh
  Høyeste effektuttak den aktuelle måneden. Lavere pris i sommerhalvåret. 
 • Reaktiv effekt 
  Høyeste reaktive effektuttak den aktuelle måneden. Det betales bare for den del av reaktiv effekt som oversiger 30 % av den aktive effekten. Lavere pris i sommerhalvåret. 

 

Tariff for kunder tilknyttet regionalnett 

For kunder som henter ut strøm fra regionalnettet betales et effektledd og et energiledd. Kundene deles inn i tre ulike nivåer for effektledd.  
Nivå A: Direkte uttak fra transmisjonsnettstasjon (spenning 66 kV eller 132 kV)
Nivå B: Uttak fra transformatorstasjon i regionalnett (spenning 50 kV eller 132 kV)
Nivå C: Uttak fra transformatorstasjon i regionalnett (spenning 10 kV eller 22 kV)

Priser for regionalnettet, fra 1. januar 2024
Effektledd (kr/kW)Reaktivt effektledd (kr/kVAr)Energiledd
Nivå A uttak360 kr/kW40 kr/kVAr35 øre/kWh. Marginaltapssatser beregnes av Statnett og varierer gjennom året.
Nivå B uttak650 kr/kW45 kr/kVAr35 øre/kWh. Marginaltapssatser beregnes av Statnett og varierer gjennom året.
Nivå C uttak700 kr/kW45 kr/kVAr35 øre/kWh. Marginaltapssatser beregnes av Statnett og varierer gjennom året.

Effektleddet blir beregnet ut fra topplasttime med snitt over 5 siste år, og korreksjon for produksjon og k-faktor i henhold til Statnett sine regler og praksis. Det beregnes minimumseffekt for sesongkunder / kunder med høye effektuttak utenom topplasttime. 

Energiledd beregnet med ukentlige marginaltapssatser. Energileddet blir regnet ut individuelt for hvert tilknytningspunkt.  

Kunder som produserer strøm og sleverer inn på regionalnettet betaler et residualledd (øre/kWh). Dette er basert på midlere årsproduksjon og sats fastsatt av Statnett. 

Residualledd for produsenter 
1,36 øre/kWh fra 1. januar 2023
1,49 øre/kWh fra 1. januar 2024