Ny modell for nettleie ble innført 1. juli 2022 i Norge. Den nye nettleien innebærer en omfordeling av kostnadene, der kunder som belaster strømnettet mest må betale mer enn kunder med lavt jevnt forbruk. Målet er å utnytte strømnettet bedre ved å jevne ut forbruket.
Bedrifter med forbruk under 100.000 kWh i året blir fakturert etter ny modell for nettleie. Store næringskunder med høyere årsforbruk betaler et årlig fast beløp, energiledd, samt et effektledd for aktiv og reaktiv effekt. 

"Normal" næring

Nettleien består av to ledd som før, men med noen endringer. 

  • Energiledd, men lavere pris natt og helg
    Energileddet betales etter hvor mange kilowattimer strøm dere bruker totalt. Det er en pris på dagtid, og en lavere pris om natten (klokken 22.00 - 06.00) og i helgen (fredag kl 22.00 - kl 06.00 mandag). 
  • Kapasitetsledd (erstatter fastledd)
    I stedet for å betale en fast pris per måned, så betaler du etter hvor mye dere belaster strømnettet. Det er flere pristrinn for kapasitetsleddet. Hvilket pristrinn dere havner på avgjøres av hvor mye strøm dere bruker samtidig. Det er snittet av de tre timene med høyest døgnmaks som brukes. Merk at det er snittet av samtidig forbruk i en hel klokketime, samt høyeste døgnmaks på tre ulike dager. 
Priser fra 1. juli 2022 (uten moms)
KapasitetstrinnKr pr mnd inkl EnovaavgiftKr pr mnd uten avgift
0-5 kW267200
5-10 kW347280
10-15 kW447380
15-20 kW567500
20-25 kW667600
25-50 kw12671200
50-75 kW17671700
75-100 kW22672200
100 + kW40674000
Energiledd uten moms
Øre/kWh inkl forbruksavgiftØre/kWh lav forbruksavgiftØre/kWh ingen forbruksavgift
Dag37,8823,0222,47
Natt/helg31,4816,6216,07


Effektmålt overføring 

Bedrifter med et årlig strømforbruk over 100.000 kWh vil etter 1. juli 2022 bli fakturert etter tariffen "Effektmålt overføring". Denne er lik som før og består av et fastledd, energiledd og effektledd. I tillegg til avgifter til staten (forbruksavgift og Enovaavgift). Enovaavgiften (800 kr/per år) er inkludert i fastleddet. Priser for næring er oppgitt uten moms. 

Pris for "Effektmålt overføring" fra 1. juli 2022
LavspentHøyspent
Fastledd18.800 kr per år18.800 kr per år
Energiledd (jan-mars 2022)15,41 øre/kWh inkl forbruksavgift13,41 øre/kWh inkl forbruksavgift
Energiledd (april -sept)20,91 øre/kWh inkl forbruksavgift18,91 øre/kWh inkludert forbruksavgift
Energiledd (okt-des)21,91 øre/kWh inkl forbruksavgift19,91 øre/kWh inkludert forbruksavgift
Effektledd vinter (okt - mars)77 kr/kW (aktiv) og 37 kr/kVAr (reaktiv)67 kr/kW (aktiv) og 27 kr/kVAr (reaktiv)
Effektledd sommer (april-sept)7 kr/kW (aktiv) og 2 kr/kVAr (reaktiv6 kr/kW (aktiv) og 2 kr/kVAr (reaktiv)

Noen næringskunder har krav på redusert eller ingen forbruksavgift. For lav forbruksavgift er energileddet 6,05 øre/kWh sommer (april-sept) og 7,05 øre/kWh vinter. For ingen forbruksavgift er energiledd 5,50 øre/kWh sommer og 6,50 øre/kWh vinter. For høyspentkunder er energileddet 2 øre/kWh lavere på henholdsvis lav forbruksavgift og ingen forbruksavgift. 

Tariff for kunder tilknyttet regionalnett 

For kunder som henter ut strøm fra regionalnettet betales et effektledd og et energiledd. Kundene deles inn i tre ulike nivåer for effektledd.  
Nivå A: Direkte uttak fra transmisjonsnettstasjon (spenning 66 kV eller 132 kV)
Nivå B: Uttak fra transformatorstasjon i regionalnett (spenning 50 kV eller 132 kV)
Nivå C: Uttak fra transformatorstasjon i regionalnett (spenning 10 kV eller 22 kV)

Effektleddet blir beregnet ut fra topplasttime med snitt over 5 siste år, og korreksjon for produksjon og k-faktor i henhold til Statnett sine regler og praksis. Det beregnes minimumseffekt for sesongkunder / kunder med høye effektuttak utenom topplasttime. 

Energiledd beregnet med ukentlige marginaltapssatser. Energileddet blir regnet ut individuelt for hvert tilknytningspunkt.  

Kunder som produserer strøm og sender det inn i regionalnettet betaler et residualledd (øre/kWh). Dette er basert på midlere årsproduksjon og sats fastsatt av Statnett. 

Priser for regionalnettet
Effektledd (kr/kW)Energiledd
Nivå A uttak80 kr/kW35 øre/kWh fom 01.11.2022 -31.12.2022. Marginaltapssatser beregnes av Statnett og varierer gjennom året.
Nivå B uttak222 kr/kW35 øre/kWh fom 01.11.2022 -31.12.2022. Marginaltapssatser beregnes av Statnett og varierer gjennom året.
Nivå C uttak272 kr/kW35 øre/kWh fom 01.11.2022 -31.12.2022. Marginaltapssatser beregnes av Statnett og varierer gjennom året.

Residualledd for produsenter 
1,43 øre/kWh