Lnett er ditt nettselskap og sørger for transport av strøm. Vi overvåker og drifter strømnettet, retter feil hvis det oppstår, sørger for tilknytning til nye boliger /bygg (eier strømmåleren), vedlikeholder og bygger ut strømnettet. Dette betaler du for gjennom nettleie.

Informasjon om hva du skal betale for nettleie blir sendt til din strømleverandør som sender felles regning for både nettleie og strømforbruk. Deretter vil strømleverandøren sende nettleie-delen videre til oss.

Med innføring av en nasjonal datahub for strømmarkedet (Elhub) i 2019, så ble noen oppgaver lagt til strømleverandøren og andre til nettselskapet. 

Dette kontakter du strømleverandøren din om: 

  • Fakturaspørsmål, utsette faktura
  • Flytting
  • Bestille /si opp strømavtale og nettleie
  • Endre kundeinformasjon (eks epost, telefon)
  • Forbruk av strøm 


Dette kontakter du nettselskapet om: