Ordningen med kompensasjon til strømkunder gjelder ut 2024. Fra nyttår endres grensen for støtte fra 70 øre/kWh til 73 øre/kWh uten moms. Det er nettselskapene som betaler ut støtten fra staten i henhold til retningslinjene som er satt. Reguleringsmyndigheten for energi og Norges vassdrags- og energidirektorat har mer informasjon om kompensasjonsordnigen her.

Kompensasjonsordningen gjelder alle private husholdningskunder. Du kan selv sjekke om din bolig er registrert som bolig i Kartverket. I utgangspunktet er det ikke strømstøtte for forbruk på hytter med unntak for de med folkeregistrert adresse på hytten før 18. januar 2023. 

Det er egen ordning for sameie / borettslag og gårdsbruk. Nettselskapet har ikke ansvaret for støtten som utbetales til gårdsbruk. 

Støtte trekkes fra på faktura
Hva støttesatsen er time for time for ulike prisområder blir publisert på myndighetene sin nettside. Sør-Rogaland tilhører prisområde NO2.
Total strømstøtte for måneden vises på faktura fra oss gjennom et minusbeløp på linjen "Midlertidig strømstøtte". Faktura fra Lnett kan du se på Min Side. 

Støtten blir trekt fra på faktura for nettleie, uavhengig av hvilken strømavtale du har.  Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, så blir beløpet trekt fra på strømregningen (de som får faktura fra kraftleverandør) eller beløpet betales ut fra nettselskapet (de som får faktura fra Lnett). 

Gjelder kunder som får faktura fra Lnett: 
Dersom du skal sende inn ditt kontonummer for å få utbetaling, så bruk skjema for henvendelse. Beløp under 100 kroner trekkes fra på neste faktura. 

Støtte til borettslag og sameie
Borettslaget og sameie får strømstøtte slik at strømkunder som bor i borettslag og sameier får støtte for fellesmålt strømforbruk, som for eksempel oppvarming og varmt vann. Støtten beregnes på samme måte som for vanlige husholdninger, og betales ut automatisk.

Siden nettselskapet ikke kjenner til antall boenheter knyttet til det enkelte borettslag eller sameie, så blir støtten utbetalt for hele forbruket. Styret i borettslag og sameie har plikt til å kontrollere at støtten de mottar ikke overstiger maksgrensene. 

Det er to forhold styret må kontrollere: 

  • Dersom forbruket gjelder felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem må styret kontrollere at ikke mer enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boenhetene (for eksempel til butikklokaler). 
  • At dere ikke mottar støtte som overstiger husholdningsforbruk for mer enn 5 000 kWh per boenhet. 

Dersom dere har fått for mye i støtte skal informasjon om dette sendes inn til Lnett. Det gjør dere ved å sende en epost til oss. Vi ber om informasjon om navn på kunde, målerID, organisasjonsnummer, antall boenheter (hvis 5000 kWh per boenhet er oversteget) eller faktisk andel av oppvarmet areal som benyttes av husholdningene (hvis mer enn 20 prosent av areal benyttes av andre). 

Les mer om strømstøtte for borettslag og sameie på www.nve.no. 

Les mer om strømstøtte for husholdning på www.nve.no