Når vi skal finne tidspunkt for planlagt strømstans, så blir det sett på hvilke kunder som blir berørt. Mange privatkunder synes det er greit at strøm blir tatt på dagtid mens de er på jobb, men for hjemmeværende og bedrifter er gjerne andre tidspunkt bedre. Det er mange hensyn å ta, og det er dessverre ikke mulig å gjøre alle til lags.

Vi gjør oppmerksom på at strømstansen kan utgå.

I standard vilkår for nettleie og tilknytning står det beskrevet at nettselskapet kan ta strømmen for å få utført nødvendig vedlikehold. Nettselskapet er heller ikke ansvarlig for skade eller tap som følge av slike planlagte strømstanser. Ved planlagte strømstanser blir det sendt ut varsel til berørte kunder. Dersom du ønsker varsel på SMS, så kan du legge inn ditt mobilnummer ved å logge deg på Min Side.

Tips til tiltak for å være forberedt før strømstans:

  • Ikke åpne fryseboks og kjøleskap unødvendig. DSB (Direktoratet for sikkerhet og beredskap) har på sine hjemmesider informasjon som gjelder matvarer.
  • Garasjeporter på strøm virker ikke. Trenger du bil, så kjør den ut før strømstans.
  • Lade bærbar PC før strømstans, og bruke mobilt bredbånd eller koble til mobilen for å få tilgang til internett.
  • Er du avhengig av mobil bør du gjerne ha tilgang til ekstra batteribank alternativt kan mobil lades i bilen.
  • Ha klar lommelykt og batterier til den
  • Heiser vil ikke fungere uten strøm, så den bør du unngå å bruke rett før en strømstans starter
  • Vurder alternativ oppvarming om nødvendig
  • De som har behov for strøm 24/7 bør vurdere eget aggregat eller andre løsninger. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, skriver på sin nettside at alle virksomheter, som er kritisk avhengig av elektrisitet, må selv ha en egen beredskap for å ivareta behovet for nødstrøm for egne anlegg og funksjoner.
  • Får du vann fra egen pumpe som går på strøm, kan det være lurt å tappe vann på noen flasker før strømstans.