- Vi håper våre kunder tar telefonen når vi ringer slik at vi kan avslutte dette store prosjektet på en god måte for alle parter. Nettselskapet må bytte alle strømmålere fordi de gamle målerne er gått ut på dato og trenger å bli oppgradert til nyere versjon for å sikre korrekt måling av forbruk, sier kundeansvarlig Jorunn Bahus i Lyse Elnett. 

De nye strømmålerne er viktig for å få til digitalisering og automatisering av strømnettet som kan bidra til å unngå at feil oppstår og effektivisere driften av strømnettet. Dette er igjen viktig både for å sikre god og stabil forsyning av strøm og for å holde kostnadene og dermed nettleien så lav som mulig. 

Det er nettselskapet som eier strømmåleren, og har dermed også en rett til å komme inn for å bytte måleren ved behov. I den siste tiden har media skrevet om kunder som risikerer å få strømmen stengt før nyttår hvis de ikke har byttet strømmåler innen det. Lyse Elnett håper vi unngår å komme i en slik situasjon, og gjør det vi kan for å få byttet alle målere i dialog med kunder. 

- Men dersom kunder nekter oss å komme til for å få byttet strømmåleren til en ny versjon, så anser vi det som brudd på avtale om tilknytning som vi har med våre kunder. Vi kan da måtte starte en prosess hvor stenging av strøm kan bli siste virkemiddel, sier Bahus

Kunder som får fritak for automatisk måleravlesning, vil også få ny strømmåler men uten funksjon for å sende data automatisk til nettselskapet. Denne strømmåleren vil da fungere som den gamle og må leses av manuelt. Fritak blir gitt kunder som har en bekreftelse fra lege om at de har tatt kontakt med lege fordi kunde er bekymret for stråling. Norske myndigheter med best kunnskap om stråling uttaler at strålingen er svak og langt under anbefalte grenseverdier. For mer informasjon se vår artikkel om ny strømmåler.