For god og sikker gjennomføring vil vi på det sterkest anbefale at brenningen håndteres av, eventuelt skjer i nært samarbeid med, et organisert lyngbrennelag. Brenningen bør også varsles til Rogaland brann og redning IKS via deres nettside. 

For oss i Lnett er det sentralt at nettanlegg som mastefester, luftledninger, nettstasjoner og transformatorstasjoner blir ivaretatt og ikke skades under brenning. Hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendige må vurderes konkret i hvert tilfelle. Det kan for eksempel være aktuelt å gjennomføre mindre brenninger av vegetasjon rundt og langs nettanleggene, eventuelt å etablere branngater rundt disse.  

Dersom det er nettanlegg i området som skal brennes, eventuelt i umiddelbar nærhet til dette, ber Lnett om å bli varslet på forhånd slik at vi er forberedt om det skulle oppstå en ulykke. Varsling skjer ved å fylle ut skjema om Nær-ved-avtale. Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter om du har spørsmål. 

Skjema for NÆR-VED-AVTALE