1. Faglig ansvarlig i bedriften sender søknad til oss per epost. (Det er kun faglig ansvarlig som kan søke på vegne av selsakpet).  Send søknad om godkjennelse
  2. Faglig ansvarlig får invitasjon til oppstartskurs. Faglig ansvarlig vurderer om flere skal delta på kurset (feks saksbehandlere og ledere). 
  3. All nødvendig informasjon for å bli godkjent blir gitt i oppstartskurset.