• Faglig ansvarlig er godkjent etter å ha mottatt og kvittert for "Sikkerhetskort" i Permitto. Det er faglig ansvarlig i selskapet som godkjenner montører.
  • Montører er godkjent etter å ha mottatt og kvittert for "installatørkort" i Permitto. 

  • Montører kan kun utføre betjening og arbeid som er avkrysset i "installatørkort". 

  • Når du har bestått kurstrinn 2 (om strømmåler) og "installatørkort" i Permitto er kvittert, mottar du en epost fra Coretrek med brukernavn og passord til "montørapp" (obs. denne kan havne i søppelpost).