Nå kan du ta en enkel egenkontroll av boligen din og sjekke det elektriske anlegget. Kontrollen har ni spørsmål med tilhørende bilder eller filmsnutter som guider deg gjennom kontrollen og gir deg tips på veien. 

Egenkontrollen hjelper deg å oppdage forhold som potensielt kan medføre brann.