Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som behandler konsessjonssøknader for oppgradering av strømnettet. NVE arrangerer det åpne møtet i forbindelse med konsesjonssøknaden for ny kraftlinje mellom Opstad og Håland, samt ny transformatorstasjon på Håland som er lagt ut på høring.

NVE vil orientere om behandlingen av søknaden og konsekvensutredningen. Lyse Elnett vil være til stede og orientere om sine planer. Møtet er åpent for alle.

Høringsuttalelser

I forbindelse med NVEs høring av konsesjonssøknaden ønsker NVE innspill på bl.a. følgende:

  • Hva mener du/dere om Lyse Elnetts planer for ny kraftlinje mellom Opstad og Håland, samt ny transformatorstasjon på Håland?
  • Er konsekvensene godt nok utredet for dette prosjektet?
  • Forslag til justeringer av planene for å redusere eventuelle negative virkninger av tiltaket.


Alle som har meninger om saken kan sende uttalelse via skjema for uttalelser, som dere finner på internettsiden til NVE. Dere kan også sende uttalelse som e-post til nve@nve.no eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO.

Fristen for å sende uttalelser til NVE er 6. mai.

Åpen kontordag
Lyse Elnett inviterer til åpen kontordag tirsdag 23. april kl. 12.00-18.00 på Jæren Golfklubb, Grødemsveien 150. Grunneiere, naboer og andre interessenter kan denne dagen møte oss for en prat, stille spørsmål eller få hjelp til å sende inn innspill til NVE.