Lyse Elnett gjør befaringen sammen med entreprenørene og det innebærer at det kan bli en del mennesker og trafikk i områder nær den planlagte linjetraséen mellom Opstad og Håland.