Forbruket forventes ifølge prognosene å øke til mellom 350 og 400 MW i 2060. Samtidig nærmer mange komponenter i eksisterende strømnett seg utgangen av sin tekniske levetid.

Lyse Elnett har over tid arbeidet med planer for en forsterkning av Jærnettet (overordnet strømnett på Jæren) gjennom overgang fra 50 kV til 132 kV som systemspenning. Dette innebærer bygging av nye stasjoner eller oppgradering av eksisterende stasjoner, samt nye kraftlinjer mellom stasjonene.

I juni 2016 sendte Lyse Elnett melding om planene for oppgradering av overordnett strømnett på Sør-Jæren til Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Det ble da skissert mulige alternative løsninger for strømnettet.

Dokumenter (melding og kart) som ble sendt til NVE og presentasjon som ble holdt i åpne møter kan dere finne på nettsidene for prosjektet.